Jak postupovat při dopravní nehodě

Existuje sada pravidel, jak se při nehodě chovat, ať už ji bude vyšetřovat policie, nebo ji bude likvidovat jen pojišťovna.

 1. Zachovejte chladnou hlavu. Zastavte vozidlo, jak nejrychleji to je možné a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný trojúhelník za autem/ místem nehody).
 2. Nezapomínejte při všem, co na místě dopravní nehody děláte, dbát na svou bezpečnost, protože silniční provoz kolem vás i nadále pokračuje. Použijte reflexní vestu a další reflexní prvky. Nezapomeňte na bezpečnost svých blízkých.
 3. Je-li někdo zraněn, kontaktujte záchrannou službu (tel. 155), nebo Policii ČR (tel. 158) a poskytněte dle svých možností první pomoc.
 4. Policii ČR se musí oznámit každá dopravní nehoda na území ČR, při které dojde:
  1. ke zranění nebo usmrcení osoby,
  2. ke hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč. (neváhejte volat policii i tehdy, pokud si nejste jisti rozsahem škody, ať se cítíte být viníkem nebo poškozeným),
  3. pokud došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace (např. dopravní značení, dopravní stavby – nadjezd atd.
  4. účastníci dopravní nehody sami nemohou zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
  5. ke hmotné škodě na majetku třetí osoby,
  6. pokud nedojde k dohodě o podstatných okolnostech dopravní nehody.
 5. Pokud bude u dopravní nehody policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě či námitky proti postupu policie (i v zahraničí pište česky).
 6. Zásadně se zdržte popíjení alkoholických nápojů či požití jiných návykových látek po dopravní nehodě.
 7. V případě, že je nutné zabezpečit obnovení provozu na silnici (resp. dopravní komunikaci), můžete vozidla odstranit pokud:
  1. je nehoda nahlášena policii a vy jste řádně vyznačili konečné postavení vozidel sprejem, křídou, pískem apod. (pro lepší prokázání vzniku dopravní nehody si vytvořte vlastní fotodokumentaci místa dopravní nehody),
  2. shodli jste se s ostatními účastníky dopravní nehody na odstranění vozidel.
 8. Zapište si:
  1. registrační značku (RZ),
  2. VIN (17místný identifikační kód vozidla),
  3. značku a typ zúčastněných vozidel,
  4. jména/ příjmení bydliště a telefonní čísla jejich řidičů,
  5. jména/příjmení a bydliště/sídla jejich vlastníků a provozovatelů,
  6. údaje o pojištění číslo zelené karty, číslo pojistné smlouvy, název pojistitele, platnost zelené karty),
  7. poznamenejte si jména, adresy a telefonní čísla případných svědků.
 9. Pokud nebude k dopravní nehodě přivolána policie, je nezbytné s dalším účastníkem nehody sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Je zapotřebí, aby řádně vyplněný záznam podepsali všichni účastníci dopravní nehody.
 10. Pokud je následkem dopravní nehody vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu pojišťovny.
 11. Zajistěte neprodlené předání sepsaného společného záznamu o dopravní nehodě pojistiteli.
 12. Pokud neznáte údaje o pojišťovně škůdce, obraťte se na Informační středisko České kanceláře pojistitelů.

 

Další užitečné informace naleznete zde.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.